Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Озерянська громада» (код ЄДРПОУ: 04395248) був реорганізований і увійшов до складу Борщівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Озерянська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Борщівської громади

Рішення сесії "Про сільський бюджет на 2017 рік"

 

Озерянська сільська рада

(назва ради)

12   сесія  7 скликання

 

Рішення

 

«22» грудня 2016 року                                                     №  247      

 

 

Про сільський бюджет

На 2017  рік

 

Озерянська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017  рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 12021,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету   12004,3тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 17 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського  бюджету у сумі 12021,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  12004,3 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 17 тис. гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 12004,3 тис. грн. та спеціальному фонду 17 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  1,0  тис. гривень.

 

4.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

–  нарахування на  заробітну плату;

–  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;  

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

 

5.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

7. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження, визначені ст. 69  Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69.1  Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах або планах використання коштів.

 

Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Додаток 1 

Додаток 2 

Додаток 3 

 

 

 

Голова Озерянської сільської  ради                В.М. Урсуляк

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua