Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Озерянська громада» (код ЄДРПОУ: 04395248) був реорганізований і увійшов до складу Борщівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Озерянська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Борщівської громади

Прогноз бюджету на 2021-2022 роки

 

Додаток 2

до рішення виконкому сільської ради __________ 2019 №_____

 

ПРОГНОЗ

Озерянського сільського бюджету об’єднаної територіальної громади

на 2021-2022 роки

 

Прогноз  бюджету Озерянської сільської  ради ОТГ на 2021-2022 роки розроблений з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, відповідно до норм Податкового та Бюджетного кодексів України, листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-6/22263 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки, проекту Програми економічного і соціального розвитку  Озерянської сільської  ради ОТГ на 2020 рік та бюджету Озерянської сільської  ради ОТГ на 2019 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики міста.

На середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної  економіки України основними завданнями Озерянського сільського  бюджету є:

— активізація підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності; 

— підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

— посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

— підтримка економічного зростання, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансово-економічної самостійності Озерянського сільського  бюджету.

 

Індикативні прогнозні показники Озерянського сільського  бюджету на 2021 і 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту Озерянського сільського  бюджету на 2020 рік.

Зміцнення фінансової бази Озерянського сільського бюджету сприятиме збільшенню фінансової спроможності місцевого самоврядування до забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку Озерянської  сільської  ради.

На час розробки  прогнозу, Закон України  «Про Державний бюджет на 2020 рік», прийнято і введено в дію.  До  загального фонду  місцевого бюджету Озерянської сільської ради на 2021-2022 роки включено  офіційні трансферти   (освітню субвенцію з державного бюджету та базову дотацію) з  врахуванням росту  на 114,9 % на 2021 рік та 112,6 % на 2022 рік.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, видатків, а також прогнозні показники на виконання інвестиційних програм. Прогноз бюджету Озерянської сільської  ради базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

При плануванні дохідної частини бюджету на 2021-2022 роки враховані норми Податкового та Бюджетного кодексів України, з урахуванням нормативів їх зарахування та індексацію ставок окремих з них, а також змін до законодавства, зокрема: зміни до Бюджетного кодексу України, які стосуються зарахування у 2020 році акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального.

 

ДОХОДИ, тис. грн

2021

2022

I. Всього власних доходів,

у тому числі:

5097,7

5140,7

1. Податок з доходів фізичних осіб

2770,00

2770,

2. Податок на прибуток підприємств

1,0

1,0

3. Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

22,00

22,00

4. Акцизний податок

145,00

150,00

5. Місцеві податки і збори,

у тому числі:

2013,00

2065,00

- податок на майно

128,00

133,00

- податок на землю

790,00

817,00

- єдиний податок

1095,00

1115,00

6. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

146,7

152,2

II. Базова дотація

3171,4

3763,8

III. Освітня субвенція

6483,0

6867,70

РАЗОМ

14707,4

15772,2

 

 

 

При визначенні прогнозного обсягу видатків Озерянського сільського  бюджету на 2021-2022 роки враховано:

для 2021 року - підвищення розміру прожиткового мінімуму (з 01.01.2021 - 2189 грн., з 01.07.2021 – 2288 грн., з 01.12.2021 – 2358 грн.), мінімальної заробітної плати (5003 грн. або +5,9%) та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2270 грн. або +8,0%), індекс споживчих цін 105,7%;

для 2022 року - підвищення розміру прожиткового мінімуму (з 01.01.2022 - 2358 грн, з 01.07.2022 – 2464 грн, з 01.12.2022 – 2530 грн), мінімальної заробітної плати (5290 грн або +5,7%) та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2445 грн або +7,7%), індекс споживчих цін 106,1 %.

 

Прогноз видатків загального фонду сільського бюджету

на 2021-2022 роки

тис.грн.

Напрямки видатків

2021 рік

2022 рік

Державне управління

3461,00

3766,5

Освіта

9292,2

9877,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

56,0

67,00

Культура і мистецтво

644,7

692,00

Фізична культура і спорт

40,00

45,00

Житлово-комунальне господарство

725,00

800

Інші видатки

488,5

524,00

 

Розрахунок прогнозних обсягів видатків на 2021-2022 роки проведено відповідно до наявної мережі установ соціально-культурної сфери та контингентів одержувачів соціальних послуг, з врахуванням тенденцій їх зміни.

Прогнозування обсяг видатків на 2021-2022 роки сприятиме наданню більш якісних соціальних (освітніх, медичних, культурно-мистецьких та інших) послуг населенню.

 

Виконання інвестиційних програм (проектів)

 

Пропонується співфінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2021-2022 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

- співфінансування об’єктів будівництва та реконструкції;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти будівництва та реконструкції, фінансування яких буде здійснюватись у наступні роки.

Обсяг коштів на співфінансування об’єктів у 2021-2022 роках буде прогнозуватись із врахуванням ресурсу Державного фонду регіонального розвитку у проекті державного бюджету на відповідні роки.

Пріоритетним напрямком буде спрямування коштів на продовження будівництва та реконструкцію раніше розпочатих об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства та їх завершення.

 

 

Міжбюджетні відносини

 

В сільському бюджеті на 2021-2022 роки прогнозуються міжбюджетні трансферти з державного та місцевого бюджетів:

1) дотації:

 - базова дотація;

 - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;

2) На утримання закладів освіти прогнозується одержання освітньої субвенцій з державного бюджету.

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua