Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Озерянська громада» (код ЄДРПОУ: 04395248) був реорганізований і увійшов до складу Борщівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (066) 203-49-70, (097) 193-50-94, (0432) 55-43-69
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Озерянська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Борщівської громади

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОГО РІШЕННЯ НА 2020 РІК

 

У К Р А Ї Н А

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН

ОЗЕРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тридцять  восьма  сесія

Сьоме скликання

 

РІШЕННЯ

«» ГРУДНЯ  2019 року

 

№ _________

ПРО МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

 

ОЗЕРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2020  РІК

 

6120885500

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування», Озерянська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 14808800 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 14673800 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 135000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 14808800 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 14673800 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 135000гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,006 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 522500 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5.  Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

 2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 15 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

–  нарахування на  заробітну плату;

–  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування; 

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Озерянській сільській об’єднаній територіальній громаді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 11. Відповідно норм Бюджетного кодексу України Озерянській сільській об’єднаній територіальній громаді :

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

12. Відповідно до пунктів 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України  дозволити  Озерянській  сільській раді у період між сесіями протягом року збільшувати      (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин місцевого бюджету в разі збільшення (зменшення)  сільській раді обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл та перерозподіл  між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів місцевого бюджету; здійснювати за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів місцевого бюджету перерозподіл обсягів асигнувань між головними розпорядниками коштів, бюджетними  програмами, здійснювати передачу коштів  із загального фонду до спеціального, із спеціального до загального фонду,  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з  розпорядженням сільського голови, погодженим постійною бюджетною комісією сільської ради,  з наступним внесенням  змін до цього рішення.

 Установити,що вільний залишок коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету на 01 січня 2020 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

 

13. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

14. Додатки 1,3,5,7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

15. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну бюджетну комісію.

_______________________________
(Сільський голова)

___________
(підпис)

______________________
(В.М. Урсуляк )

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua