Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Озерянська громада» (код ЄДРПОУ: 04395248) був реорганізований і увійшов до складу Борщівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (066) 203-49-70, (097) 193-50-94, (0432) 55-43-69
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Озерянська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Борщівської громади

Рішення сесії Озерянської сільської ради від 11.12.2018р №876 "Про сільський бюджет на 2019 рік"

У К Р А Ї Н А

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН

ОЗЕРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Сьоме скликання

Тридцята сесія

 

РІШЕННЯ

"11" грудня 2018 року

N 876

Про сільський  бюджет

ОЗЕРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

на 2019 рік
(бюджетний період)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Озерянська сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 15176100 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 15103600 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 72500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  15176100 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 15103600 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 72500 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,006 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.  Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 444860 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 1032, 1034 ,1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 ст. 72 та частиною 1 ст.73 Бюджетного кодексу України;

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

  1. 7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

–  нарахування на  заробітну плату;

–  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування; 

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10.  Озерянській сільській раді  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

     11. Приймати в міжсесійний період розпорядження з наступним їх затвердженням на сесії.

      12. Відповідно норм Бюджетного кодексу України Озерянській сільській раді :

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

14. Додатки 1,3,5,7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну бюджетну комісію.

 

Сільський голова                                   В.М. Урсуляк

 

     

 

                 

Додаток 1 до рішення сесії 

Додаток 3 до рішення сесії

Додаток 5 до рішення сесії

Додаток 7 до рішення сесії 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua