Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Озерянська громада» (код ЄДРПОУ: 04395248) був реорганізований і увійшов до складу Борщівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (066) 203-49-70, (097) 193-50-94, (0432) 55-43-69
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Озерянська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Борщівської громади

Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2020 рік

Пояснювальна записка до проекту бюджетного рішення  на 2020 рік

Озерянської сільської ради

 

Формування доходів місцевого бюджетів здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2020 рік було враховано показники підвищення мінімальної заробітної плати до 4723 грн. 

Обсяг доходів загального і спеціального фондів сільського бюджету прогнозується на рівні 14808,8 тис. грн. у т.ч. обсяг загального фонду – 14673,8 тис. грн., обсяг спеціального фонду –  135,0 тис. грн.

При формуванні видаткової частини сільського бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2020 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), базова дотація та додаткова дотація з місцевого бюджету, що визначені у проекті Закону про Державний бюджет України на 2020 рік та власні ресурси сільського бюджету.

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування міжбюджетних трансфертів районному бюджету на фінансування вторинної ланки  медицини.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

       - запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102,00 грн.;

      - оздоровлення педагогічним працівникам, працівникам культури, комунальних закладів у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

      - встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Видатки на соціальне забезпечення малозахищених верст населення становлять – 72 000грн. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2020 році становлять 691000 грн.

Видатки на медикаменти та харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям.

 

Апарат управління  Озерянської сільської ради

З сільського бюджету передбачено утримання Озерянської сільської ради.

Штатна чисельність виконавчого апарату сільської ради становить 15 працівників.

На утримання апарату Озерянської сільської ради у 2020 році затверджено видатки загального фонду за рахунок базової дотації та  власних ресурсів сільського бюджету у сумі 3145,00 тис. грн., що у порівнянні з 2019 роком більше на 167,8 тис. грн. 

В загальному обсязі видатків враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 2920,00 тис. грн.

При розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховані видатки у сумі 80,00 тис. грн.

В проекті бюджету інші поточні видатки складають 145,00 тис. грн.

З них на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 50 тис. грн; оплата послуг (окрім комунальних )- 70 тис. грн;

Видатки на відрядження – 20 тис. грн;

Інші видатки – 5 тис. грн.

 

 

Освіта

Проектом розрахунків сільського бюджету на 2020 рік на утримання установ і закладів освіти у загальному фонді бюджету передбачено 9215,00 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 5697,3 тис. грн., додаткова дотація – 798,00 тис. грн, та видатки за рахунок коштів  сільського бюджету – 2442,8 тис. грн.).

У 2020 році будуть утримуватися наступні заклади освіти: 4 загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільний навчальний заклад «Срібна росинка», методичний кабінет.

У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 8095,8 тис. грн.

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв –584,00 тис. грн.

- медикаменти – 1,0 тис. грн.

- харчування – 365,00 тис. грн.

- інші видатки – 169,20 тис. грн.

 

Охорона здоров’я

На 2020 рік за загальним фондом сільського бюджету передбачені видатки в обсязі 84,5  тис. грн. Кошти передбачені на енергоносії закладі медицини, а також передбачено фінансування місцевої програми «Безкоштовні ліки»

 

Культура та мистецтво

У 2020 році на утримання установ культури та мистецтва за рахунок власних ресурсів сільського бюджету передбачено 587,5 тис. грн.

За рахунок коштів сільського бюджету будуть утримуватися 6 установ, у т.ч.: 2 бібліотеки, 2 будинки культури, 2 клуби. Змін у мережі у 2020 році по підвідомчих установах  передбачаються, зокрема планується призупинити діяльність Пилатківського клубу.

Штатна чисельність установ культури і мистецтва за станом на 01.01.2020 - 6 одиниць.

У проекті бюджету на 2020 рік враховані видатки:

  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 548,00 тис. грн.,

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27,00 тис. грн.

- інші  поточні видатки – 12,50 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

На благоустрій населених пунктів Озерянської сільської ради у 2020 році передбачено кошти  у розмірі – 665,00 тис. грн. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету.

 

Місцева пожежна команда

Фінансування місцевої пожежної команди здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету, та становитиме 325,00 грн. Штатна чисельність становить – 3 од.

 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

На 2020 рік для Озерянської сільської ради передбачено дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у обсязі 798,00 тис. грн.

Із загального обсягу дотації кошти розподіллено наступним чином:

-  освіта  – 798,00  тис. грн.

 

 

Сільський голова                                                     В.М. Урсуляк

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua